Ryger Eiendomsinvest AS

Ryger Eiendomsinvest AS


Vennligst klikk på link under for utfylling av akseptblankett i forbindelse med salg av aksjer i Ryger Eiendomsinvest AS (trykk på “Gå til skjema” dersom meldingen “Sesjon for utfylling av skjema er utløpt” vises).

Akseptblankett – salg av aksjer i Ryger Eiendomsinvest AS (privatperson)

Dersom du ikke har mulighet til å signere akseptblankett elektronisk så vil vi kunne ettersende akseptblankett enten per epost eller vanlig post.

Merk også at dersom aksjene er registrert på selskap må det innhentes ytterligere dokumentasjon rundt reelle rettighetshavere.


Spørsmål rundt aksept eller til tilbudet for øvrig kan rettes til:

Christopher Thollefsen: +47 911 53 099 / ct@pensumgroup.no

Truls Horgen: +47 917 58 833 / th@pensumgroup.no