Pensum Høstkonferanse 2021


Presentasjoner fra Pensum Høstkonferanse - 14. oktober 2021

Trykk linker nedenfor for presentasjoner (PDF) fra de ulike foredragsholderne:

«Oppdatert markedssyn fra Pensum» – Kåre Pettersen, Investeringssjef Pensum

«De beste investeringsbeslutningene» – Nora Damås, Forvalter Fondsporteføljer

«Kappløp til null – veikart og investeringsideer» – Peter Andersland, Forvalter Europa & Global Opportunity

«Lave renter, høyt aksjemarked – utsikter for sparebankene» – Eyvind Width, Forvalter Sparebanker

«Gir den grønne bølgen en ny supersyklus for olje og gass?» – Bjørn Rise, Forvalter Energi

«Generasjonsskifte i eierstyrt virksomhet & investeringsselskaper – ny arveavgift 2021/2022?» – Svein Aage Larsen, Partner Deloitte Advokatfirma

Foredragsholdere