Sterk start for aksjefondet Pensum Global Energy

Bilde av Trond Omdal og Bjørn Rise

Markedsføringsmateriale for Pensum Global Energy

Trond Omdal og Bjørn Rise har levert solid avkastning med fondet Pensum Global Energy. De erfarne forvalterne forventer gode tider for energisektoren i overskuelig fremtid.

 

-Vi kan selvsagt ikke garantere noe som helst. Tilfeldigheter vil alltid spille en rolle i denne bransjen. Men alle indikatorene peker i riktig retning. Mye tyder på at mange års underinvesteringer i sektoren gir muligheter for høy avkastning i alle fall ut dette tiåret, sier de to forvalterne.


Avkastning på 321 prosent

Siden Pensum Global Energy ble lansert 7. desember 2022, har fondet levert langt bedre enn noen på forhånd kunne forvente. I løpet av årets første ti måneder er avkastningen opp hele 17,4 prosent, mens referanseindeksen er på minus 1,3 prosent (per 27. oktober 2023). Referanseindeksen består av 70% tradisjonell energi og 30% fornybar energi. Sektoren fondet investerer i fokuserer på den globale energisektoren. Investeringer i fondet er forbundet med risiko knyttet til globale aksjemarkedet innen energisektoren.

-Pensum Global Energy er et aktivt forvaltet aksjefond med et globalt investeringsmandat, som er rettet mot børsnoterte selskaper i den globale energisektoren. Det kan være tradisjonelle energikilder som petroleum og naturgass, eller vann, vind og solkraft og andre former for fornybare energikilder, sier CEO Tom Pettersen i Pensum Group AS, og forteller at selskapet begynte å satse på energi allerede i mars 2020.

-Vi startet forsiktig med et aktivt forvaltningsmandat, som viste seg å fungere svært godt. På tre og et halvt år har disse investeringene hatt en verdistigning 321 prosent*, sier Pettersen, som tilskriver de to rutinerte forvalterne det meste av fortjenesten for den gode avkastningen.

*Avkastning er beregnet etter et kostnadsestimat på 1,2 % per år. Faktiske kostnader avhenger blant annet av porteføljestørrelse og sammensetning. I beregningene av avkastning er det ikke hensyntatt suksesshonorarer eller transaksjonskostnader. Avkastningen vil også variere utfra når investeringene er foretatt.


Svært følsom bransje

Både Trond Omdal og Bjørn Rise fremholder kompetanse som avgjørende for å lykkes i energimarkedet.

-«Timing is everything». Det er mye som spiller inn, og denne bransjen er svært følsom for endringer, og veldig påvirket av geopolitiske forhold. Krigene i Ukraina og nå i Midt-Østen er dypt tragiske og skaper enda større usikkerhet. Vår strategi er å til enhver tid justere risikoen i henhold til den aktuelle situasjonen, sier Bjørn Rise, som har industribakgrunn fra Norsk Hydro på 1990-tallet, og som på slutten av det tiåret flyttet til USA for å jobbe som energianalytiker i verdens største hedgefond, Tiger Asset Management.

Senere har han jobbet med forvaltning i SEB Investment Management i London, Mitsubishi Trust Fund, og i energi-/shippingfondet Tufton Oceanic før han kom til Pensum som forvalter av Pensum Energi i slutten av 2020.

-Vi som har vært med på dette i mange år, vet hva som har skjedd i tidligere tider. Det er alltid noe som foregår rundt i verden, og det krever erfaring å vite hvordan markedene reagerer på det som skjer.


Ny supersyklus i olje

Med 30 års erfaring innen olje og energi, og gjennom ledende roller i inn- og utland, er Trond Omdal en av landets mest profilerte eksperter på området. Tilbake i 2020 spådde han i Dagens Næringsliv en «ny supersyklus i olje».

-Tradisjonell olje og gass er priset på historisk lave nivåer, sa han til DN, og fortsatte:

-Vi har hatt seks-syv år med for lite investeringer og derfor vil olje- og gasselskaper kunne stige kraftig i verdi, sier forvalteren. Foruten 15 års industrierfaring fra Equinor (den gang Statoil) og ConocoPhilips, blant annet har vært rådgiver for Irans energiminister i utarbeidelsen av en strategiplan for økt oljeutvinning i Iran og analytiker innen energisektoren i Nordea Markets, Arctic Securities, Pareto Securities og Fearnley Securities. I 2020 var Trond med å etablere Pensums energimandat.

-Vi som har vært i bransjen en stund, har vært med på noen sykluser tidligere. Allerede da jeg som 17-åring hadde min første sommerjobb i revisjonsavdelingen i Statoil på begynnelsen av 1980-tallet hadde oljeselskapet Exxon investert betydelig innen solenergi, og siden den gang har det med jevne mellomrom blitt spådd ‘den siste olje’ og oljeindustriens snarlige død. Det har vi ikke trodd på, og det gjør vi fremdeles ikke. Det grønne skiftet er på vei, men det er viktig å ta den tiden det tar. Det kommer til å gå flere tiår før vi kan erstatte olje og gass med fornybar energi, og det vil føre til store utfordringer hvis vi går for raskt frem. Gode intensjoner kan føre til dårligere resultater, som for eksempel mer bruk av kull i India og Kina, sier Omdal.


Krevende tider for grønn energi

Begge forvalterne har tro på at produsenter av grønn energi med tid og stunder vil oppnå god lønnsomhet og bidra til å løse viktige klimautfordringer.

-Akkurat nå ser det veldig krevende ut, spesielt innen flytende vindkraft, men vi har fremdeles tro på både vind og sol på litt lenger sikt. Selskaper som driver med fornybar energi er fremdeles veldig høyt priset, men vi har sett et betydelig fall i aksjeverdier, som igjen kan gi gode investeringsmuligheter fremover. Teknologi er en driver som vil gi en betydelig vekst på dette området, sier Trond Omdal, som tror inflasjon og høyt rentenivå er særlig krevende for de som driver med fornybare energikilder.

Også Bjørn Rise mener det nå er dårlig lønnsomhet i fornybar energi og at selskapene som driver med dette er altfor høyt priset.

-Vi tror det kan skje mye når rentenivået snur. Slik det er nå koster fornybar energi enormt i tilskuddsordninger, og det er mange som konkurrerer om midlene. Likevel er det ingen tvil om at det er dette som er fremtiden, og at det på et eller annet tidspunkt vil snu. Vi forsøker så godt vi kan å være lydhøre for nye signaler, og vi forventer mer godt nytt på dette området i 2024, sier Rise.


Ledelse betyr veldig mye

Det er ikke bare solid innsikt i makrotrender og forståelse for geopolitiske forhold som er hemmeligheten bak suksessen som Trond Omdal og Bjørn Rise opplever med Pensum Global Energy. Mange år i bransjen gjør at de også vet det meste om de selskapene fondet investerer i.

-Man kan lese seg opp på nøkkeltall og forretningsstrategier, men det er noe helt annet å virkelig vite hva ledelsen tenker, hva de gjør, og hvordan de gjør det. Å kjenne et selskap betyr å kjenne de som leder dem. Ledelse betyr veldig mye!


Les mer om fondet ved å klikke her.

Dette er markedsføringsmateriale for fondet Pensum Global Energy. Det er ikke et avtalemessig bindende dokument eller del av de juridisk bindende tegningsdokumentene for fondet. Informasjonen er ikke tilstrekkelig for å fatte en investeringsbeslutning relatert til fondet. Det oppfordres til å lese prospektet fra Pensum Global Energy samt øvrig tegningsdokumentasjon før en investeringsbeslutning fattes. For ytterligere informasjon se: https://pensumgroup.no/pensum-fond

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Del i sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Få siste oppdateringer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ingen spam – kun nyheter fra Pensum

Relaterte innlegg