Asset Management

Vi förvaltar andras pengar som om de vore våra egna.

Vårt mål är att erbjuda dig en kvalificerad kapitalförvaltning där du inte bara förstår vad du investerar i, utan också varför.

Vi erbjuder bred och kompetent finansiell rådgivning till privatpersoner, företag och institutioner. Vi utgår alltid från en helhetssyn där kundens specifika antaganden, behov, prioriteringar och mål sätter förutsättningarna.

Vi förvaltar kapital, men också förtroende. Vår rådgivning bygger på en bred och detaljerad analys av finansmarknaden och avgörande faktorer på marknaden. Vi strävar varje dag efter att uppnå maximal noggrannhet i vår investeringsrådgivning.

Vi garanterar alltid öppenhet och tydlighet i hela vår konsultverksamhet. En löpande dialog förs med kunden – för att uppnå ökat engagemang och delaktighet. Vi strävar efter att kunden ska känna sig trygg, förstå och vara nöjd med det arbete vi utför.

Tjänster

Pensum erbjuder förvaltning och rådgivning om både noterade och onoterade värdepapper, antingen via depålösningar eller via försäkringslösningar.

Genom våra licenser hjälper vi dig med bland annat handel med aktier och räntebärande instrument – antingen direkt över börsen eller i form av fondlösningar.

Vi arbetar med ett stort antal alternativa investeringsprodukter. Vi har även stor kunskap och erfarenhet från alternativa investeringar inom fastigheter, private equity, infrastruktur, sjöfart med mera. Vi genomför kontinuerliga analyser av olika strukturer genom vilka våra kunder investeras, vi kan även göra djupgående analyser utifrån kundens egna behov och önskemål.

Analys

Vår rådgivning baseras på analyser från utvalda partners inom olika specialistområden och tillgångsslag.

Vårt kärnfokus

Även om Pensum Asset Management är en nischaktör har vi stort fokus på att ligga långt framme i analys. Vi samarbetar med oberoende leverantörer av analys och forskning när vi tar fram rekommendationer och marknadsvyer. Fråga gärna våra rådgivare om vårt samarbete med BCA Research om makroanalys och Morningstar om fondanalys. Inom enskilda aktier och obligationer har vi god analystäckning av norska och svenska värdepapper. Oavsett om du väljer investeringsrådgivning eller diskretionär kapitalförvaltning kan du vara säker på att vi investerar dina medel i linje med Pensums marknadssyn, baserat på grundliga analyser.

Tekniska lösningar

Genom kvantitativ och kvalitativ analys väljer vi bland ett stort urval av fonder från ledande förvaltare världen över. Vi tillhandahåller kostnadseffektiv tillgång till investeringar i valuta, råvaror, ETF:er, etc., inklusive möjligheten att positionera portföljen för marknadsnedgång.

Du kan följa utvecklingen av dina investeringar dagligen via det inloggade området på vår hemsida. Våra kunder får även en noggrann analys av sin portfölj med fokus på risk, samvariation mellan värdepapperna i portföljen m.m.

Professionalism – icke-oberoende investeringsrådgivning

Det säger sig självt att du får de bästa lösningarna vi kan erbjuda, vad gäller pris, produkter, skatteoptimala lösningar och uppföljning. Pensum definierar sig som en icke-oberoende investeringsrådgivare, vilket innebär att vi kan ge råd om både våra egna och andra produkter.
Om Pensum får returprovision på förvaltningsarvoden betalas dessa tillbaka till våra kunder så att du kan vara säker på att vi är neutrala i vår rådgivning.
Vi strävar efter att sänka kostnaderna i portföljen genom att använda indexfonder och börshandlade fonder där vi anser det vara lämpligast, samt aktiva fonder där förvaltarna kan visa på konkreta mervärden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadsutvecklingen, förvaltarnas skicklighet, fondernas risk och förvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ på grund av en förlust i valutakurser. Jämför våra priser med andra företag på Finansportalen.no

Mer om kapitalförvaltning

Investeringsrådgivning

Att vara neutral genom arbetet med investeringsrådgivning är en förutsättning för att kunden ska kunna känna tillit till det arbete vi utför. Vi är helt fria att alltid rekommendera kunden en investering som passar kunden bäst. Oavsett vem som är leverantör.

Diskretionär kapitalförvaltning

För kunder som inte vill vara delaktiga i de pågående investeringsbesluten erbjuder vi diskretionär kapitalförvaltning. Det innebär att du som kund anförtror förvaltningsbeslutet till oss.

Få de senaste uppdateringarna

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Ingen spam – bara nyheter från Pensum