Business Services

Pensum Business Services AS är ett auktoriserat redovisningskontor samlokaliserat med Pensum Group AS, Pensum Asset Management AS och Pensum Forsikringsmegling AS.

Företaget grundades 2020 och består idag av 2 anställda som båda är auktoriserade revisorer med mångårig erfarenhet av redovisning. Verkställande direktören har flera års bakgrund inom revision.

Pensum Business Services AS är medlem i Regnskap Norge, som är yrkes- och branschorganisationen för auktoriserade revisorer i Norge.

Pensum Business Services AS erbjuder tjänster som:

 • Bokföring
  Vi använder Power Office GO som redovisningssystem
  – Dokumenthantering
  – Avstämning av räkenskaperna
  – Löpande rapportering och uppföljning av kund- och leverantörsreskontra
  – Remittering
 • Lön
  Vi använder Visma Lön som lönesystem
  – Löneavräkning
  – Banklistor/löneöverföring
  – A märker
  – Sjukanmälan
  – Årlig avstämning
  – Olika grunder som följer av löner som OTP
 • Bokslutskommuniké
  Vi använder Maestro som bokslutssystem
  – Avsluta räkenskaperna
  – Förberedelse och inlämning av förlikningspapper
  – Upprättande och inlämnande av årsbokslut med noter och årsredovisning
  – Upprättande och inlämnande av aktieägarbokföring
Få de senaste uppdateringarna

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Ingen spam – bara nyheter från Pensum