Corporate finance

Pensums avdelning för Corporate Finance bistår främst små och medelstora företag med finansiell rådgivning. Vi erbjuder ägare, styrelser och företagsledning ett brett utbud av kvalificerade finansiella tjänster inom kapitalförvärv, M&A-rådgivning, notering, investerarrelationer och optimering av kapitalstruktur.

För företag med kapitalbehov kan Pensum bistå med att arrangera och genomföra kapitalförvärv både genom lån (främst obligationslån) och genom eget kapital.

Pensum har godkännande från Oslo Börs för att kunna fungera som en så kallad ”Advisor” för bolag som önskar noteras på Euronext Growth.

Medarbetare

Christian Myhre: Tel: 908 28 406, E-mail: christian.myhre@pensumgroup.no

Erik Bjønness: Tel: 92 06 87 18, E-mail: erik.bjonness@pensumgroup.no

Helgi Holmar Ofeigsson: Tel: 452 62 816, E-mail: helgi.holmar.ofeigsson@pensumgroup.no

Om du har exponering för ett eller flera projekt som Pensum har arrangerat, och vill ha uppdaterad information; kontakta post@pensumgroup.no eller din kontaktperson i Pensum.

Utvalda projekt

Client: AB Fjord Bank
Country: Lithuania
Sector: Banking
Type: Equity Private Placement
Size: EUR 5m
Pensum role: Sole Manager
Year: 2021

Client: ACX Music Group AS
Country: Norway
Sector: Technology
Type: Equity Private Placement
Size: NOK 37m
Pensum role: Sole Manager
Year: 2021

Client: Onna Greens AS
Country: Norway
Sector: Vertical Farming
Type: Equity Private Placement
Size: NOK 157m
Pensum role: Co-Manager
Year: 2021

Client: Green Minerals AS
Country: Norway
Sector: Marine Minerals
Type: Listing on Euronext Growth
Size: N.A.
Pensum role: Euronext Growth Advisor
Year: 2021

Client: Dasha Group AS
Country: Norway
Sector: Investment Company
Type: Senior Secured Bond Issue
Size: NOK 100m
Pensum role: Sole Manager
Year: 2020

Client: Green Minerals AS
Country: Norway
Sector: Marine Minerals
Type:Equity Private Placement
Size: NOK 32m
Pensum role: Sole Manager
Year: 2021

Client: Onna Greens AS
Country: Norway
Sector: Vertical Farming
Type: Equity Private Placement
Size: NOK 50m
Pensum role: Co-Manager
Year: 2020

Client: Azerion Holding BV
Country: Netherlands
Sector: Media/Technology
Type: Senior Secured Bond Issue
Size: EUR 60m
Pensum role: Sales Agent
Year: 2020

Client: Egedal Capital AS
Country: Denmark
Sector: Real Estate
Type: Equity Private Placement
Size: DKK 28m
Pensum role: Sole Manager
Year: 2019

Client: Azerion Holding BV
Country: Netherlands
Sector: Media/Technology
Type: Senior Secured Bond Issue
Size: EUR 25m
Pensum role: Sole Manager
Year: 2019

Client: Standard Garanti AS
Country: Norway
Sector: Insurance
Type:Equity Private Placement
Size: NOK 20m
Pensum role: Sole Manager
Year: 2018

Client:Norama Real Estate AB
Country: Sweden
Sector: Real Estate
Type: Senior Secured Bond Issue
Size: SEK 60m
Pensum role: Sole Manager
Year: 2018

Client: AB Fjord Bank
Country: Lithuania
Sector: Banking
Type: Equity Private Placement
Size: EUR 3m
Pensum role: Sole Manager
Year: 2017

Client:Larbron AB
Country: Sweden
Sector: Real Estate
Type: Secured Bond Issue
Size: SEK 43m
Pensum role: Sole Manager
Year: 2017

Client: Property Invest AB
Country: Sweden
Sector: Real Estate
Type: Equity Private Placement
Size: SEK 30m
Pensum role: Sole Manager
Year: 2017

Client: Ulna AS
Country: Norway
Sector: Real Estate
Type: Senior Secured Bond Issue
Size: SEK 40m
Pensum role: Sole Manager
Year: 2017

Client: Storgata Holding AS
Country: Norway
Sector: Real Estate
Type: Senior Secured Bond Issue
Size: NOK 60m
Pensum role: Sales Agent
Year: 2016

Få de senaste uppdateringarna

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Ingen spam – bara nyheter från Pensum