Diskretionär kapitalförvaltning

Diskretionär kapitalförvaltning - frihet under ansvar

För kunder som inte vill vara delaktiga i de pågående investeringsbesluten erbjuder vi diskretionär kapitalförvaltning. Det innebär att du som kund anförtror förvaltningsbeslutet till oss. Förvaltaren har behörighet att löpande genomföra omallokeringar inom de ramar som avtalats med kunden, baserat på till exempel marknadsrisk, likviditet, volatilitet och avkastningsförväntningar. Fördelen med diskretionär kapitalförvaltning är att du inte behöver vara aktiv själv utan istället ha en förvaltare med fullt fokus på dina investeringar och som ser till att du alltid är vettigt positionerad.

Diskretionär kapitalförvaltning innebär ett extra stort ansvar för oss. Vi fattar viktiga ekonomiska beslut för våra kunders räkning och är beroende av att förvalta det förtroendet på ett gediget sätt. Vi har därför ett särskilt fokus på vår diskretionära kapitalförvaltning och strävar alltid efter att göra det bästa möjliga jobbet.

Vi erbjuder lösningar anpassade för den enskilda kunden, med följande placeringsalternativ:

Pensum Global fondportföljer

 • Aktiefonder
 • Räntefonder
 • Kombination av aktier och intressen, dynamiskt hanterad

Pensum Global Absolut avkastning

 • Hedgefonder, Privatlån, övriga fonder med fokus på absolut avkastning
 • Låg samvariation med andra tillgångsslag

Pensum Aktieportföljer

 • Norska aktier
 • Energi
 • Aktiecertifikat
 • Sjömat
 • Nordiska aktier
 • Europeiska aktier

Pensum Obligatoner

Få de senaste uppdateringarna

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Ingen spam – bara nyheter från Pensum