Försäkringsförmedling

Det finns många bra försäkringar. Det gäller bara att hitta de bästa.

Att kunna matcha varje enskild kunds framtida behov av ekonomiskt skydd med rätt försäkringar avseende pris, övriga villkor och aktiv uppföljning är vad försäkringsförmedling egentligen handlar om.

Vi ä ren del av

Internationellt nätverk av försäkringsmäklare

www.euribron.com

Mer om försäkringsförmedling

Skadeförsäkringar

Pensum förmedlar alla typer av sakförsäkringar till den norska företagsmarknaden. Vi analyserar och identifierar ditt företags risker och ansvar. Med risk menar vi fysisk risk, såsom brand, vatten eller inbrott. Med ansvar menar vi juridisk risk där vi hjälper till att definiera krav som kan riktas mot ditt företag.

Personförsäkringar

Pensum har mångårig erfarenhet av att ge råd om, samt sätta ihop försäkringslösningar för anställda i en verksamhet. Tillsammans med företagets ledning, som sätter ramarna för försäkringslösningen, tar Pensum fram en försäkringslösning som i största möjliga utsträckning kommer att bidra till ekonomisk trygghet för de anställda och deras familjer om något oförutsett skulle hända.

Tjänstepension

Alla företag ska ha en pensionsplan för sina anställda, det krävs enligt lag. Många företag vill dock ha pensionssystem utöver vad som krävs enligt lag och då finns det flera faktorer att tänka på efter de senaste årens förändringar i regelverket för tjänstepension. Detta gäller särskilt reglerna om personligt pensionskonto och sjukpension.'

Få de senaste uppdateringarna

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Ingen spam – bara nyheter från Pensum