Skadeförsäkring

Pensum ger dig sinnesfrid

Pensum förmedlar alla typer av sakförsäkringar till den norska företagsmarknaden. Vi analyserar och identifierar ditt företags risker och ansvar. Med risk menar vi fysisk risk, såsom  brand, vatten eller inbrott. Med ansvar menar vi juridisk risk där vi hjälper till att definiera krav som kan riktas mot din verksamhet.

Vi hjälper dig att hantera risker för föremål och syfte, samt ansvarsfrågor som kan uppstå i den verksamhet du bedriver. I vår dagliga miljö och verksamhet är vi alla ständigt utsatta för risker, både fysiska och juridiska. Försäkring är ett sätt att hantera risker, men långt ifrån den enda lösningen. Pensum gör dig medveten om vilka risker du bär hur du hanterar dem. Vi identifierar och förebygger, genom anbudsrundor mot försäkringsbolagen och vi hjälper dig med skadehantering när skadan uppstår.

I menyn hittar du information om de olika typer av försäkringar vi kan bistå med.

Få de senaste uppdateringarna

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Ingen spam – bara nyheter från Pensum