Tjänstepension

Vi hjälper dig att hitta pensionslösningen för din verksamhet

Alla företag ska ha en pensionsplan för sina anställda, det krävs enligt lag. Många företag vill dock ha pensionssystem utöver vad som krävs enligt lag och då finns det flera faktorer att tänka på efter de senaste årens förändringar i regelverket för tjänstepension. Detta gäller särskilt reglerna om Personligt Pensionskonto och Sjukpension.

Utifrån de ramar som företaget fastställt hittar vi tillsammans den bästa lösningen och leverantören för ditt företag och dina anställda.

Pensum erbjuder även kapitalförsäkringar för privatpersoner. En enkel och smidig sparform. En enkel och smidig sparform.

Dina investeringar och dina besparingar placeras i försäkringar. Kapitalförsäkring lämpar sig väl för långsiktigt sparande och långsiktig förvaltning, men med god flexibilitet.

Det enda försäkringsmomentet i en kapitalförsäkring är en livförsäkring som täcker 101 % av försäkringens marknadsvärde. Det sker ingen löpande beskattning, så länge kapitalet är placerat i kapitalförsäkring (gäller även ränteplaceringar). Det finns ingen redovisning av gjorda transaktioner inom försäkringen, endast redovisning av värdeutveckling och eventuella uttag från år till år.

Kapitalförsäkring är också en fördelaktig struktur i samband med successionsplanering.

Du bestämmer själv när, och under vilken tidsperiod, du vill att pengarna ska betalas ut.

Du har därför full kontroll över dina investeringar och skattebördor.

Få de senaste uppdateringarna

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Ingen spam – bara nyheter från Pensum