Tjenestepensjon

Vi hjelper deg med å finne pensjonsløsningen for din virksomhet

Alle bedrifter må ha en pensjonsordning for sine ansatte, det er lovpålagt. Mange bedrifter ønsker imidlertid å ha pensjonsordninger utover det som er lovmessig pålagt, og da er det flere forhold å tenke på etter endringene i regelverket for tjenestepensjoner de senere årene. Dette gjelder spesielt regelverket knyttet til Egen Pensjonskonto og Uførepensjoner.

Med utgangspunkt i de rammene som bedriften legger til grunn, finner vi sammen den beste løsningen og leverandøren for din bedrift og dine ansatte.

Pensum tilbyr også kapitalforsikringer til privatpersoner. En enkelt og fleksibel spareform.

Dine plasseringer og din sparing plasseres i en forsikring. Kapitalforsikring passer bra for langsiktig sparing og langsiktig forvaltning, men med god fleksibilitet.

Eneste forsikringselementet som ligger i en kapitalforsikring, er en livsforsikring som utgjør 101% dekning av markedsverdien i forsikringen. Man har ingen beskatning løpende, så lenge kapitalen står plassert i kapitalforsikringen (gjelder også renteplasseringer). Det er ingen innberetning av transaksjoner foretatt innad i forsikringen, kun en rapportering på verdiutvikling og eventuelle uttak fra år til år.

En kapitalforsikring er også en gunstig struktur i forbindelse med arveplanlegging.

Du avgjør selv når, og i hvilken tidsperiode du ønsker at pengene skal utbetales.

Du har altså full kontroll på dine plasseringer og skattebelastninger.

Få siste oppdateringer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ingen spam – kun nyheter fra Pensum