Transport

Transportforsikring

Forsikringer for selskaper som driver med transport og logistikk er avgjørende for å beskytte verdier og sikre en jevn drift av virksomheten. I den moderne verden, der transport og logistikk spiller en sentral rolle i global handel, er risikoen for skader, tap eller forsinkelser alltid til stede. Det er derfor viktig å ha riktig forsikringsdekning for å beskytte mot uforutsette hendelser som kan påvirke virksomhetens økonomi og omdømme.

En av de mest grunnleggende forsikringene for transport- og logistikk er godsforsikring. Denne forsikringen dekker skade på og tap av gods under transport. Enten det er veitransport, sjøtransport eller lufttransport, kan ulike hendelser som kollisjoner, tyveri, brann eller naturkatastrofer forårsake skader på lasten. Godsforsikring bidrar til å beskytte mot slike tap og gir økonomisk trygghet for både transportøren og kundene.

I tillegg til godsforsikring er det også viktig å vurdere ansvarsforsikring. Denne typen forsikring dekker erstatningskrav som kan oppstå som følge av skade på tredjepart eller deres eiendom under transport eller logistikkoperasjoner. Ansvarsforsikring er spesielt viktig for transportører som håndterer farlig gods eller utfører spesialiserte tjenester som kranoperasjoner eller tunge løft.
Utover disse grunnleggende anbefalte forsikringene kan transport- og logistikkbedrifter også dra nytte av andre typer forsikringer. Dette inkluderer for eksempel avbruddsforsikring, som dekker tap av inntekt og ekstra utgifter som oppstår som følge av driftsavbrudd på grunn av en dekket hendelse. Dette kan være spesielt viktig for virksomheter som er avhengige av en kontinuerlig drift og ikke har råd til lengre avbrudd.

Videre kan forsikringer som dekker ansatte og deres helse også være relevante i transport- og logistikkbransjen. Dette kan omfatter lovpålagt yrkesskade, og andre arbeidsskade- og yrkesskadeforsikringer. Disse beskytter de ansatte i tilfelle skade eller sykdom relatert til deres arbeid. Siden transport og logistikk ofte innebærer fysisk arbeid og risikable situasjoner, er det viktig å ha forsikringsdekning som sikrer arbeidernes velvære og gir dem trygghet.

Det er verdt å merke seg at forsikringsbehovene i transport- og logistikkbransjen kan variere avhengig av virksomhetens størrelse, aktiviteter og geografiske område. Derfor er det lurt å benytte en forsikringsmegler som har erfaring og kunnskap om bransjen. Som forsikringsmegler vil vi fungere som din representant i dialogen med forsikringsselskapene.

Vi i Pensum har spesialisert oss på forsikringsmegling for transportselskaper. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hva vi kan bidra med av forsikringsdekninger for din transportbedrift.

Få siste oppdateringer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ingen spam – kun nyheter fra Pensum