Personalforsikringer

Pensum bidrar til å skape økonomisk sikkerhet for bedriftens ansatte.

Pensum har mange års erfaring med rådgiving av, samt sette sammen forsikringsløsninger for ansatte i en virksomhet. Sammen med bedriftens ledelse som setter rammene for forsikringsløsningen, utarbeider Pensum en forsikringsløsning som i størst mulig grad skal bidra til økonomisk sikkerhet for de ansatte og deres familier, dersom noe uforutsett skulle skje.

 

Gode personalforsikringer er et godt ansett personalgode blant ansatte, og verdsettes høyt!

Informasjon.

Det er viktig for en bedrift som bruker betydelig med ressurser på de ansatte, og formidle hva verdien av forsikringsløsningen egentlig er. Pensum tilbyr for større kunder elektronisk tilgang til informasjon om forsikringsløsningen. Vi utarbeider i denne sammenheng forståelig informasjonsmateriell og holder informasjonsmøter for de ansatte.

Markedet.

Pensum tilbyr alle typer av personalforsikringer. Det er mange leverandører av disse forsikringene i markedet, og Pensum kan bidra med å finne den beste leverandøren med tanke på lavest mulig premie og best mulig betingelser for din virksomhet. 

Få siste oppdateringer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ingen spam – kun nyheter fra Pensum