Golfbaneförsäkring

Pensum har utvecklat en försäkringslösning speciellt för golfbanor. Detta försäkringspaket baseras på golfklubbarnas egna önskemål och behov, samt vår erfarenhet från att arbeta med svenska och norska golfklubbar.

Pensums golfbanaförsäkring är en försäkringslösning för golfbanor och klubbar som vill ha det bästa, men samtidigt inte vill betala för mycket. När Pensum utvecklade produkten låg fokus på lösningen för att ha marknadens bästa förutsättningar och ett konkurrenskraftigt pris.

Pensums golfbanaförsäkring är en kvalitetsprodukt med sina speciella villkor för våra kunder.

Vad täcker försäkringen?

Ansvarsförsäkring
– Skyddar om verksamheten blir skadeståndsskyldig.

Försäkring för kommersiella byggnader
– Byggnader på upp till 30 kvadratmeter som inte är registrerade omfattas..

Företagsförsäkring
– Maskiner, inventarier och lösöre
– Vandalism på green
– Nyckelförsäkring
– Projekt / Montageförsäkring
– Juridisk hjälp
– Transportförsäkring
– Förskingring/Brottsförsäkring – uppfyller NIF’s krav!

Olycksfallsförsäkring för medlemmar
– Gäller medlemmar och besökare inom banans område.

Årsavgiftsförsäkring för aktiva medlemmar vid olycka
– Försäkring som täcker medlemsavgiften om en medlem skadas och inte kan spela golf samma år.

Arbetsskadeförsäkring
– Arbetsskadeförsäkring. Inklusive obetalt arbete.

Motorflotta – försäkring för fordon
– Inkluderar mekaniska skador på arbetsmaskiner
– Avbrottsförsäkring för motorfordon
– Omfattande, delvis omfattande eller Brand- och stöldskydd
– Gäller även oregistrerade fordon

Maskinförsäkring för bevattningssystem
– Bevattningssystem inklusive styrsystem, pumpar och relaterad utrustning relaterad till elektriska fenomen

Hole-in-One-försäkring

Pensum erbjuder Hole in One-försäkring.

Klicka på länken och skicka in formuläret för ett pris.

OBS: Vi har en minsta handläggningstid på 3 veckor för alla förfrågningar, samt följande krav från leverantören:

  • Måste vara på par 3 hål.
  • 2 vittnen (spelar inte). Vittnen ska uppge namn och adress.
  • Stroke ska filmas (av de som köper försäkring).

Avgift: från 3 000 NOK per försäkring.

Därtill kommer priset på själva försäkringen (ca.. 2-5% av bilens värde).

Få de senaste uppdateringarna

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Ingen spam – bara nyheter från Pensum