Pensum TV

Pensum-TV

Du kan her følge med på vår månedlige markedsoppdatering, i tillegg til en gjennomgang av Pensums allokeringsporteføljer.

Markedsoppdatering februar 2018

Diskresjonær forvaltning februar 2018