Pensum TV

Pensum-TV

Du kan her følge med på vår månedlige markedsoppdatering, i tillegg til en gjennomgang av Pensums allokeringsporteføljer.

Markedsoppdatering november 2017

Diskresjonær forvaltning november 2017