Byggarantier etter Norsk Standard

  • Byggherregaranti: Byggherre har forpliktelser ovenfor utførende entreprenør(Total-/Hovedentreprenør). Det kan dreie seg om prosjekterings- eller betalingsforpliktelser.
  • Entreprenørgaranti: Mange av dagens byggeprosjekter preges av høye verdier og store ansvarsforpliktelser. I de tilfeller hvor kontraktsbrudd oppstår, kan de økonomiske følgene bli betydelige.
Få siste oppdateringer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ingen spam – kun nyheter fra Pensum