Sport

Innen sport kan alt skje. Dessverre.

Sport er idag en høyintensiv virksomhet der mange aktive allerede bra barnsben av er innstilt på en fremgangsrik karriere. Den drømmen kan lett raseres dersom ikke respektive forbund eller klubb har tilrettelagt for en god forsikringsdekning for sine aktive innen skaden skjer.

Pensum Sport er med i spillet.
Pensum er involvert og interesserer seg veldig for såvel breddeidrettens behov for kollektive forsikringer som for eliteidrettens behov for individuelt tilpassede løsninger. Forsikringer innen idrett har mange likheter med vanlige forsikringer, men med en avgjørende forskjell. At gjennom alt de gjør til enhver tid utøver sin spesielle virksomhet. Ulike idretter krever derfor ulike løsninger. Vi analyserer hver enkelt situasjon og skreddersyr deretter løsninger som dekker behov og ønsker. I vår jakt på å optimalisere disse løsningene, sammenligner vi hele tiden markedets tilbud, såvel i norden som internasjonalt. Denne tryggheten skal bidra til at idrettsutøveren skal kunne fokusere på sitt mål.